“Xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém”

Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh trọng tâm hệ thống sẽ thực hiện trong năm nay...

“Xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém”

Trong chỉ thị vừa ban hành, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lưu ý các đầu mối đặc biệt chú trọng nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lý, giám sát, cơ chế hỗ trợ cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước mua lại.


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2016.

Tại chỉ thị trên, Ngân hàng Nhà nước định hướng trong năm 2016 tổng phương tiện thanh toán sẽ tăng khoảng 16-18%, dư nợ tín dụng tăng khoảng 18-20%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình thực tế.

Trong hướng chỉ đạo các đầu mối trực thuộc, các tổ chức tín dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh đến yêu cầu tiếp tục triển khai các giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng theo mục tiêu, định hướng phát triển hệ thống đến năm 2020.

“Xử lý kiên quyết, dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém, đặc biệt chú trọng nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lý, giám sát, cơ chế hỗ trợ cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước mua lại”, chỉ thị trên nêu.

Cùng đó, Chỉ thị 01 cũng định hướng toàn hệ thống tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nêu tại đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng nhằm duy trì bền vững tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; kết hợp xử lý nợ xấu với triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế nợ xấu mới phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng.

Chỉ thị trên cũng đề cập đến định hướng quản lý thị trường vàng, theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Cụ thể, Thống đốc yêu cầu các đơn vị trực thuộc đảm bảo việc quản lý thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ thị trường vàng theo hướng ngày càng thu hẹp thị trường vàng miếng, tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng vàng hóa trong nền kinh tế; tạo điều kiện phát triển thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ một cách lành lạnh phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Và một lần nữa, trong chỉ thị trên, Thống đốc đưa ra yêu cầu các thành viên trong hệ thống phải thực hiện nghiêm túc các quy định và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất; áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động và mức độ rủi ro của khoản vay, chia sẻ khó khăn với khách hàng vay, đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

“Không được thu các loại phí liên quan đến khoản vay, trừ một số khoản phí theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về thu phí cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Thường xuyên giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất huy động và cho vay, kịp thời phát hiện các vi phạm để có biện pháp xử lý phù hợp trên cơ sở phân định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Tổ chức tín dụng vi phạm quy định về lãi suất bị xử lý theo quy định của pháp luật”, Chỉ thị 01 lưu ý các tổ chức tín dụng.HỒNG NHUNG
(VnEconomy)