Vinalines sẽ giảm sở hữu xuống 20% tại Cảng Hải Phòng và Cảng Sài Gòn

(NDH) Ngoài ra, theo chỉ đạo của Thủ tướng, Vinalines cũng sẽ phải thoái toàn bộ vốn tại 9 doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ vừa có phương án điều chỉnh tỷ lệ cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) nắm giữ tại các cảng biển sau cổ phần hóa.


Theo đó, các doanh nghiệp do Công ty mẹ - Tổng công ty Vinalines nắm giữ đến 20% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (PHP) và Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn (CangSaiGon). Hiện tại, Vinalines nắm giữ hơn 92% vốn tại PHP và hơn 65% tại Cảng Sài Gòn.

Trường hợp các cảng này thực hiện chuyển đổi công năng, yêu cầu thực hiện theo đúng quy định pháp luật về đất đai và các quy định khác có liên quan và tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất lấy vốn tái cơ cấu Vinalines và nộp ngân sách để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội.

Vinalines cũng sẽ phải thoái toàn bộ vốn tại 9 doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Cảng Khuyến Lương, Cảng Đà Nẵng, Cảng Vinalines - Đình Vũ, Cảng Cam Ranh, Cảng Năm Căn, Cảng Nghệ Tĩnh, Cảng Cần Thơ, Công ty TNHH Vận tải công nghệ cao và Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu rà soát, xây dựng điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, Bộ GTVT cần có nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng trong quý I/2016 về phương án sắp xếp phù hợp đối với Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép, Công ty Liên doanh dịch vụ Container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA và Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP - PSA.