Viettel Global đặt mục tiêu doanh thu 1,5 tỷ USD năm 2016

Ngày 26/4, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016.

Theo báo cáo tài chính năm 2015 của Viettel Global, tổng doanh thu từ hoạt độngđầu tư quốc tế của Viettel Global tăng 9% đạt gần 1,4 tỷ USD, gấp gần 4 lần so với độ tăng trưởng bình quân của ngành này trên thế giới đạt khoảng 2,3%. Tổng số thuê bao lũy kế của Viettel Global đã đạt 16,5 triệu khách hàng, tăng trưởng 27%, gấp 6 lần trung bình thế giới.

Về lợi nhuận năm 2015, Viettel Global vẫn duy trì lãi gần 58 triệu USD trước thuế. Đây là kết quả của chiến lược tập trung mở rộng quy mô, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.

V
Năm 2016, Viettel Global  đặt mục tiêu tổng doanh thu là gần 1,5 tỷ USD cho 8 thị trường quốc tế

Theo Kế hoạch năm 2016, Viettel Global đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng thị trường, tăng trưởng mạnh về thuê bao với 8,35 triệu khách hàng mới, nâng lũy kế tổng thuê bao tại thị trường nước ngoài lên gần 25 triệu, tăng trưởng 50%. Mục tiêu tổng doanh thu là gần 1,5 tỉ USD cho 8 thị trường (trừ Việt Nam và Peru), tăng trưởng 12,4%.

Viettel Global đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 51,4 triệu USD, bằng 90% năm 2015. Đây là những tính toán dựa trên cơ sở Viettel Global tiếp tục chiến lược mở rộng thị trường, tăng lợi thế quy mô, tạo điều kiện thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu sản xuất của Tập đoàn Viettel.

Dự kiến năm 2016, Viettel sẽ triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng ở Myanmar, thị trường được đánh giá là có nhiều tiềm năng với quy mô dân số lớn nhất trong các thị trường nước ngoài Viettel đã đầu tư. Đây cũng là thị trường đang tăng trưởng với tốc độ cao, nhu cầu sử dụng data tăng với hơn 60% dân sử dụng điện thoại smartphone.     

HĐQT Viettel Global cũng trình phương án tăng vốn điều lệ thêm 8.000 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán cổ phiếu cho Tập đoàn Viettel. Đây là hoạt động bổ sung hoàn thiện cho chủ trương tăng 10.000 tỷ vốn đã được duyệt từ năm 2015, nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng đầu tư các thị trường lớn trong năm 2016 của Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị Viettel Global đã đề xuất chia cổ tức ở mức 10% bằng tiền mặt, là mức chia cổ tức tiền mặt tốt so với mặt bằng các đơn vị khác, cao hơn 1,5 lần so với lãi suất ngân hàng dài hạn 12 tháng. Viettel Global cũng đặt mục tiêu mở thêm 1-2 thị trường mới trong năm 2016.

Hữu Tuấn