Vietnam Airlines được phê duyệt kế hoạch IPO

Đây là thông tin được ông Nguyễn Trọng Dũng – Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp Văn phòng Chính phủ chia sẻ với các nhà đầu tư tham dự Gateway Việt Nam do CTCP CK Sài Gòn SSI tổ chức sáng nay (11/9).

Theo ông Dũng, chương trình cải cách DNNN đã được Nhà nước thực hiện trong suốt 30 năm qua và được đẩy nhanh qua các thời kỳ 2001-2005 và 2011-2015 trong đó đặc biệt là 2 năm 2014- 2015. Theo đó số lượng DNNN Nhà nước năm giữ 100% vốn từ 12.000 DN xuống còn 5.600 DNNN và đến đầu năm 2014 chỉ còn 1.200 DNNN.

Xác định cải cách DNNN là 1 trong 3 trọng tâm cải cách tổng thể nền kinh tế, nên tháng 7/ 2012, Thủ tướng đã phê duyệt đề án tái cơ cấu DNNN trong đó tập trung vào Tập đoàn, các TCty 90-91 bao gồm cải cách thể chế, hoàn thành khung pháp lý, và thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước trong quản lý vốn nhà nước trong đó giải pháp quan trọng được xác định là cổ phần hóa.

Đến hiện nay Chúng ta đã cổ phần hóa được 4.100 DNNN bao gồm Tcty 90-91 của các bộ ngành, các DN của bộ ngành địa phương.

“Theo chỉ đạo của Thủ tướng, trong 2 năm 2014 – 2015, sẽ cổ phần hóa 432 DNNN trong đó có 1 Tập đoàn là Tập đoàn Dệt may và 3 Tcty 91 là Tcty hàng không, Tcty Xi măng, Tcty Hàng Hải (Vinalines) và 54 Tcty 90, ngoài ra là các DN thuộc các bộ ngành địa phương” – ông Dũng chia sẻ

Tính đến 10/9/2014, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành đã phê duyệt chuyển thành Cty cổ phần là 65 doanh nghiệp trong đó có 1 Tập đoàn là Tập đoàn dệt may và 1 Tcty 91 là Vietnam Airlines. Vietnam Airlines vừa được phê duyệt ngày 10/9 với vốn điều lệ 14 ngàn tỷ đồng trong đó Nhà nước nắm giữ 75%, bán cho cổ đông chiến lược 20% và bán cho cổ đông khác 5%.

Không chỉ dừng lại ở 432 DN, Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ ngành địa phương tiếp tục rà soát và theo đó từ tháng 6 đến hiện nay đã có thêm khoảng 100 DNNN.

Với kế hoạch cổ phần hóa đồ sộ mà Chính phủ triển khai thì đến nay đã có 253 DNNN đang được xác định giá trị trong đó 100 DN đã được công bố và khả năng thời gian tới 150 DN được phê duyệt và IPO.

Theo Thanh Hải

NDH