VietinBankSC dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ 500 tỷ đồng

VietinBankSC dự kiến phát hành tối đa 500 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu phát hành 500 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam (VietinBankSC - mã chứng khoán CTS) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, VietinBankSC dự kiến phát hành tối đa 500 Trái Phiếu mệnh giá 1.000.000.000 đồng/trái phiếu (1 tỷ đồng) kỳ hạn 18 tháng. Tổng giá trị trái phiếu phát hành lên 500 tỷ đồng. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ bổ sung vào nguồn vốn cho vay ký quỹ chứng khoán và bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh khác của công ty.

Năm 2015, VietinBankSC đạt 234,6 tỷ đồng doanh thu, tăng 32,4% so với năm 2014 và 95,1 tỷ đồng LNTT, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Hoạt động tự doanh của công ty mang lại 48,7 tỷ đồng lợi nhuận, tương đương 51% cơ cấu lợi nhuận của công ty.


Theo Tri Thức Trẻ