Việt Nam huy động vốn từ IPO khủng nhất Đông Nam Á

Tính từ đầu năm 2016 tới nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã chào bán 170 triệu USD cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) -con số cao nhất trong các nước Đông Nam Á.