FPT hoàn tất bán FPT Trading cho tập đoàn Synnex?

FPT hoàn tất bán FPT Trading cho tập đoàn Synnex?

FPT được cho là đang hoàn tất bán FPT Trading cho tập đoàn Synnex, một tập đoàn phân phối của Mỹ.

  • Mới đăng
  • Đọc nhiều
  • Tiêu điểm