Mời đề cử Thương vụ và Nhà tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam 2018-2019

Mời đề cử Thương vụ và Nhà tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam 2018-2019

Chương trình bình chọn nhằm tôn vinh những thương vụ M&A tiêu biểu và những người đem lại thành công cho thương vụ. Chương trình cũng giúp các doanh nghiệp, giới đầu tư đánh giá quá trình và nhìn lại xu hướng sự phát triển của thị trường Mua bán – Sáp nhập tại Việt Nam.

  • Mới đăng
  • Đọc nhiều
  • Tiêu điểm