Vincom Retail chốt giá chào sàn 33.800 đồng/cp, định giá gần 3 tỷ USD

Vincom Retail chốt giá chào sàn 33.800 đồng/cp, định giá gần 3 tỷ USD

Cổ phiếu VRE của Vincom Retail sẽ chào sàn HoSE vào ngày 6/11.

  • Mới đăng
  • Đọc nhiều
  • Tiêu điểm