Sau sáp nhập, Sacombank bổ nhiệm 2 Phó tướng

Ông Nguyễn Văn Nhân. một trong hai người được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc trước đây là Tổng giám đốc Southernbank.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank – mã STB-HoSE) vừa thông báo bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc sau khi nhận sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southernbank).
 

Theo đó, ông Nguyễn Văn Nhân và ông Trịnh Văn Tỷ đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc ngân hàng Sacombank kể từ ngày 1/10/2015.
 

Ông Nguyễn Văn Nhân (sinh năm 1977) trước đó là Tổng giám đốc Southernbank. Ông Nhân đã có 15 năm làm việc và gắn bó với Southernbank. Sau khi đảm nhiệmnhiều chức vụ, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kể từ ngày 16/4/2012.
 

Sau quyết định này, hiện ban điều hành của Sacombank gồm 23 người, trong đó Tổng giám đốc là ông Phan Huy Khang và 22 Phó tổng giám đốc khác. Đây cũng là ngân hàng có số Phó tổng giám đốc nhiều nhất trong hệ thống ngân hàng hiện nay.
 

Cùng ngày 01/10/2015, Sacombank và Southern Bank đã ký kết biên bản bàn giao chính thức sáp nhập toàn hệ thống Southern Bank vào Sacombank. Ngày 20/10, việc hoán đổi cổ phần sẽ chính thức được thực hiện. Cổ đông Southern Bank sẽ chính thức sở hữu cổ phần STB. Đồng thời, STB cũng sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2013 (8% ) và năm 2014 (12%), thưởng cổ phiếu từ chia cổ phiếu quỹ và thặng dư vốn cổ phần.


Sau sáp nhập, tổng tài sản của Sacombank đã tăng lên 297.184 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt gần 24.506 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 18.853 tỷ đồng; mạng lưới hoạt động 563 điểm giao dịch trên toàn quốc và 2 nước Lào, Campuchia; tổng số cán bộ nhân viên là 15.510 người.
 

Mai Thanh
(http://ndh.vn/)