Quyết định mua hoặc bán doanh nghiệp - Lý do mua (phần 1)

Series bài viết tổng hợp và tóm tắt kiến thức về M&A Căn bản, Bộ sách M&A đầu tiên tại Việt Nam, của tác giả Michael E.S.Frankel

LÝ DO MUA

Một quyết định mua luôn đi cùng một quyết định xây, bên mua quyết định mua lại hoặc xây dựng mới, phương án nào sẽ tốt hơn để lựa chọn. Một số điểm:

  • Xây mới : tốn THỜI GIAN (trong một thị trường tăng trưởng nhanh và thay đổi liên tục, việc xây mới sẽ rất ảnh hưởng đến quá trình phát triển của công ty, dễ bị lạc hậu về công nghệ cũng như quản lý), chi phí xây dựng mới, phải phân tán đội ngũ quản lý cho việc xây dựng mớ Tuy nhiên việc xây mới giúp ban lãnh đạo nắm bắt được mọi yếu tố sản xuất sau khi xây xong và hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp.
  • Mua lại : phải trả tiền 1 lần duy nhất, có thể có sự khác biệt về văn hóa, con người và hoạt động kinh doanh. Nhưng tiết kiệm thời gian, nhanh chóng thâm nhập thị trường.
  • Bên Mua cần có thời gian để xem xét về những lợi ích và lựa chọn  phương pháp nào phù hợp để thực hiện.

1.Khách hàng và th phn

Khi quyết định mua thì Bên Mua đã quyết định mua 1 phần hoặc toàn bộ thị phần và khách hàng của Bên Bán. Số lượng khách hàng có thể thay đổi sau thương vụ mua bán do sự thay đổi của một số yếu tố như  quy trình, thói quen, chất lượng sản phẩm, hợp đồng trước đó…

2.M rng v mt đa lý

Mở rộng kinh doanh tại một vùng lãnh thổ, khu vực địa lý mới, xét theo nhiều khía cạnh, là một việc đầy thử thách. Sự am hiểu về văn hóa địa phương là điều hết sức quan trọng. Cuối cúng, vẫn phải chú trọng nguồn nhân lực tại địa phương.

3.Công ngh / Sn phm

Việc mua lại thường giúp một công ty có được con đường ngắn hơn trong việc tiếp cận những công nghệ mới hoặc sản phẩm mới.

4.Thương hiu

Là một tài sản khó có thể đo lường được nhưng lại rất đáng giá mà nhiều công ty có được. Phân tích giữa mua và xây lại đối với thương hiệu thực sự rất khó để định lượng được

5.Con người

Đã được bàn đến ở phần 1 – khách hàng – động lực thúc đẩy cho 1 vụ mua bán. Hơn nữa còn là lãnh đạo cao cấp, nhân công chuyên môn…Những vụ mua bán nhắm đến yếu tố con người là rủi ro và thách thức nhất.

6.Gim chi phí sn xut

Khi một công ty có một khoản chi phí lớn, việc mua lại một công ty khác là con đường dễ dàng và nhanh chóng để tăng sản lượng và nhờ đó có thể tiết kiệm chi phí hơn. Đây là một chiến lược phổ biến trong các ngành công nghiệp khi một lượng chi phí lớn lại là chi phí cố định, nhưng phải cân nhắc tới những thử thách và chi phí của việc sáp nhập. Bên mua cần nhận ra ý nghĩa của chi phí sáp nhập và chi phí mua lại DN – chi phí trả trước và cần thời gian để bù đắp lại chi phí đó.

7.S khác bit/ V trí trên th trường

Thị phần như là một chỉ số cho thấy sức mạnh và sức sống của một công ty hay một dòng sản phẩm. Tuy nhiên, trong những lĩnh vực có tính cạnh tranh cao, những bước nhảy lớn trong thị phần sẽ khó có thể đạt được nhanh chóng bằng chiến lược xây dù có giả định rằng tất cả những đối thủ cạnh tranh của 1 công ty đều có nỗ lực như nhau.

Cần để ý đến luật chống độc quyền nếu thương vụ nhắm đến thị phần.

=> S phát trin cơ bn là mt công vic khó và tn thi gian, trong khi mua là con đường tt hp dn và thường có sc cám d ln. Trong vài trường hp, bn s gp phi nhng công ty gii mua bán hơn là phát trin cơ bn công ty. Bp chp đng lc mua bán DN là gì đi na, điu quan trng là phi bám vào lý do kinh doanh khi thc hin mt v giao dch.

Michael E.S.Frankel
(M&A Căn bản, Bộ sách M&A đầu tiên tại Việt Nam)