Microsoft bán mảng điện thoại cơ bản Nokia cho Foxconn

Microsoft bán mảng điện thoại cơ bản Nokia cho Foxconn

Microsoft vừa thông báo đã đạt thoả thuận bán mảng feature phone cho Foxconn với giá 350 triệu USD.

  • Mới đăng
  • Đọc nhiều
  • Tiêu điểm