Người Trung Quốc đang

Người Trung Quốc đang "mua" Australia

Nhà đầu tư Trung Quốc đang mua hàng loạt tài sản của Australia, từ nhà ở, cảng biển đến sản phẩm nông nghiệp.

  • Mới đăng
  • Đọc nhiều
  • Tiêu điểm