OceanBank xin phát hành cổ phần để bổ sung vốn


Tại đại hội cổ đông thường niên sáng nay (25/4), Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) sẽ trình cổ đông phương án phát hành cổ phần để bổ sung vốn.

Hiện nay, mức vốn pháp định tối thiểu mà Ngân hàng Nhà nước quy định các ngân hàng thương mại phải đáp ứng là 3.000 tỷ đồng. Các báo cáo tài chính công bố trước đây của OceanBank đều cho thấy vốn điều lệ ở mức 4.000 tỷ. Tuy nhiên, tờ trình của nhà băng tại đại hội lần này lại cho biết, vốn điều lệ thực của ngân hàng hiện chưa đủ mức vốn pháp định 3.000 tỷ đồng.

Do đó, OceanBank sẽ trình cổ đông phương án phát hành cổ phần để đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ (sau khi trừ lỗ luỹ kế). Cụ thể, ngân hàng sẽ chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư bên ngoài (dưới 100 người) với giá 10.000 đồng mỗi cổ phần. Nhà băng này cũng quy định điều kiện bên mua cổ phần sẽ trở thành nhà đầu tư chiến lược lâu dài của ngân hàng và cùng đồng hành, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

oceanbank-1428996143-142899619-1356-2496

OceanBank xin phát hành cổ phần để bổ sung cho đủ vốn pháp định.

Đặc biệt, OceanBank quy định rõ nhà đầu tư muốn mua cổ phần phải nộp tiền mặt, không sử dụng vốn ủy thác, vốn huy động, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để mua cổ phần ngân hàng, có tài chính lành mạnh, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm... Riêng khối lượng phát hành dự kiến chưa được công bố cụ thể.

Nội dung tờ trình cũng cho biết, Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Chứng khoán quy định về điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải đáp ứng điều kiện "Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán". Tuy nhiên, OceanBank hiện tại không đáp ứng được điều kiện nêu trên nên trình đại hội đồng cổ đông lựa chọn phương thức chào bán cổ phần riêng lẻ.

Kể từ khi nguyên Chủ tịch Hà Văn Thắm bị bắt tháng 10/2014, nhà băng này đã thực hiện 3 lần thay chủ tịch. Bà Nguyễn Minh Thu được bổ nhiệm thay ông Hà Văn Thắm, trước khi bị điều tra từ đầu tháng 1/2015. Hiện tại, người đại diện, phụ trách ngân hàng là ông Đỗ Thanh Sơn.

Lệ Chi