OCB hoàn tất thoái vốn tại ORS

(NDH) Sau khi bán toàn bộ 2,64 triệu cổ phiếu, OCB không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu ORS nào.Ngày 24/9/2015, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã bán được toàn bộ 2,64 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 11% vốn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) như đã đăng ký trước đó.
 

Sau khi giao dịch được thực hiện, OCB không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu ORS nào.
 

Trước đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu tổng cộng 1,64 triệu cổ phiếu ORS từ Ngân hàng TMCP Phương Đông sang cho hai nhà đầu tư. Theo đó, CTCP Hoàn Lộc Việt đã nhận chuyển quyền sở hữu 1,2 triệu cổ phiếu, còn một cá nhân là Hà Đức Cường đã nhận chuyển quyền sở hữu 1,44 triệu cổ phiếu ORS.
 

Bình Minh