Những thương hiệu đắt giá nhất thế giới từng bị thâu tóm (Phần 2)

Chúng tôi xin giới thiệu tiếp đến bạn đọc 10 thương hiệu đắt giá nhất thế giới từng bị thâu tóm - Phần 2 do trang Business Insider bình chọn.

11. US Smokeless Tobacco

 

Giá trị thương hiệu: 9,06 tỷ USD

Công ty thâu tóm: Altria

Năm bị thâu tóm: 2009

Doanh thu: 1,98 tỷ USD

Thương hiệu sở hữu: Copenhagen, Skoal, Red Seal, Husky

12. Allied Domecq

 

Giá trị thương hiệu: 7,80 tỷ USD

Công ty thâu tóm: Pernod Ricard

Năm bị thâu tóm: 2005

Doanh thu: 3,11 tỷ USD

Thương hiệu sở hữu: Ballantine's, Beefeater, Malibu, Kahlúa, Stolichnaya, Mumm, Hiram Walker, Dunkin'

13. Merck's consumer care business

 

Giá trị thương hiệu: 7,12 tỷ USD

Công ty thâu tóm: Bayer

Năm bị thâu tóm: 2014

Doanh thu: 2,03 tỷ USD

Thương hiệu sở hữu: Claritin, Coppertone, MiraLAX, Afrin

14. Scottish & Newcastle businesses

 

Giá trị thương hiệu: 6,95 tỷ USD

Công ty thâu tóm: Carlsberg

Năm bị thâu tóm: 2008

Doanh thu: 7,50 tỷ USD

Thương hiệu sở hữu: Kronenbourg, Baltika, Saku, Mythos, Grimbergen

15. Sprint Nextel

 

Giá trị thương hiệu: 6,46 tỷ USD

Công ty thâu tóm: Softbank

Năm bị thâu tóm: 2013

Doanh thu: 35,35 tỷ USD

Thương hiệu sở hữu: Sprint, Boost

16. Caremark Rx

 

Giá trị thương hiệu: 6,40 tỷ USD

Công ty thâu tóm: CVS Caremark

Năm bị thâu tóm: 2007

Doanh thu: 36,70 tỷ USD

Thương hiệu sở hữu: Caremark

17. Tim Horton's

 

Giá trị thương hiệu: 6,24 tỷ USD

Công ty thâu tóm: Burger King / 3G

Năm bị thâu tóm: 2014

Doanh thu: 6,20 tỷ USD

Thương hiệu sở hữu: Tim Horton's

18. Vin&Sprit

 

Giá trị thương hiệu: 6,03 tỷ USD

Công ty thâu tóm: Pernod Ricard

Năm bị thâu tóm: 2008

Doanh thu: 1,57 tỷ USD

Thương hiệu sở hữu: Absolut, Cruzan, Level

19. Alliance Boots

 

Giá trị thương hiệu: 5,91 tỷ USD

Công ty thâu tóm: Walgreen

Năm bị thâu tóm: 2014

Doanh thu: 33,50 tỷ USD

Thương hiệu sở hữu: Boots, Alliance Healthcare

20. Motors

 

Giá trị thương hiệu: 5,48 tỷ USD

Công ty thâu tóm: New General Motors

Năm bị thâu tóm: 2009

Doanh thu: 104,59 tỷ USD

 

Thương hiệu sở hữu: Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Opel/Vauxhall, OnStar


Theo Tri Thức Trẻ