Ngân hàng đầu tư

Tại Việt Nam, tuy ngân hàng đầu tư còn là một khái niệm mới mẻ, song đã xuất hiện một số công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ với các hoạt động phôi thai theo hướng các nghiệp vụ của ngân hàng đầu tư. Đồng thời, một số ngân hàng thương mại lớn cũng đang trong quá trình chuyển đổi sang mô hình tập đoàn tài chính, trong đó có chú trọng đẩy mạnh phát triển mảng ngân hàng đầu tư. Đây là sự phát triển tất yếu mà các nước phát triển đã trải qua và là một định hướng đúng của nền kinh tế.

Ngân hàng đầu tư là một định chế tài chính quan trọng của thị trường vốn tại các quốc gia phát triển.

Tại Việt Nam, tuy ngân hàng đầu tư còn là một khái niệm mới mẻ, song đã xuất hiện một số công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ với các hoạt động phôi thai theo hướng các nghiệp vụ của ngân hàng đầu tư. Đồng thời, một số ngân hàng thương mại lớn cũng đang trong quá trình chuyển đổi sang mô hình tập đoàn tài chính, trong đó có chú trọng đẩy mạnh phát triển mảng ngân hàng đầu tư. Đây là sự phát triển tất yếu mà các nước phát triển đã trải qua và là một định hướng đúng của nền kinh tế.

Cuốn sách “cẩm nang ngân hàng đầu tư” của tác giả Mạc Quang Huy – chuyên gia giàu kinh nghiệm về lĩnh vực này sẽ giúp bạn đọc Việt Nam hiểu thêm về ngân hàng đầu tư. Với 22 chương, cuốn cẩm nang không chỉ trình bày bản chất của ngân hàng đầu tư, cách thức tổ chức hoạt động, các nhóm sản phẩm và nghiệp vụ chính của ngân hàng đầu tư, cách thức quản lý hoạt động và rủi ro, mà còn đề cập đến một số khía cạnh quan trọng của cuộc khủng hoảng tài chính đương đại và ảnh hưởng của nó tới hiện tại cũng như tương lai phát triển của ngành ngân hàng đầu tư. Cuốn cẩm nang cũng dành một chương nghiên cứu về thực trạng thị trường vốn và tiềm năng phát triển ngành ngân hàng đầu tư tại Việt Nam. Cuốn cẩm nang không nhằm trình bày quá sâu về từng loại nghiệp vụ cụ thể của ngân hàng đầu tư mà tập trung giới thiệu ở mức độ tương đối tổng thể và toàn diện nhằm cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn trọn vẹn.Cuốn cẩm nang này không nhằm đi quá sâu vào từng nghiệp vụ và sản phẩm cụ thể mà đi vào giới thiệu ở mức độ tương đối tổng thể và toàn diện nhằm cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn toàn vẹn.

Tác giả:

Mạc Quang Huy là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính, ngân hàng đầu tư, ngân hàng thương mại, kế toán và kiểm toán. Tác giả đã từng đảm nhiệm các vị trí cao cấp tại KPMG Việt Nam và Anh Quốc, một trong 4 công ty kiểm toán tư vấn tài chính hàng đầu thế giới (1996-2005) và tại Lehman Brothers Nhật Bản và Australia, từng là một trong 5 ngân hàng đầu tư độc lập hàng đầu thế giới (2005-2008). Từ tháng 10/2008, Tác giả công tác tại Nomura Australia Ltd, một trong số ít ngân hàng đầu tư lớn còn duy trì mô hình hoạt động độc lập.

Tác giả tốt nghiệp Học viện Ngân hàng Hà Nội năm 1996 và tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Trường Đại học Heriot-Watt (Anh Quốc) năm 2006. Hiện là hội viên thâm niên của Hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA) và là kiểm toán viên Việt Nam (CPA) từ năm 2002. Tác giả còn là cộng tác viên thường xuyên của chuyên mục Chứng khoán, Thời báo Kinh tế Việt Nam (VnEconomy). Các bài viết của Tác giả bao gồm các chủ đề đa dạng về các vấn đề thời sự của thị trường vốn Việt Nam nhằm tăng cường tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư, khuyến khích áp dụng các thông lệ tiên tiến quốc tế trong quản lý và hoạt động giám sát thị trường.

Phê bình:

Đây là cuốn sách đầu tiên có quy mô và tầm cỡ về ngân hàng đầu tư – 1 loại định chế tài chính còn mởi mẻ ở Việt Nam. Điểm mạnh của cuốn sách là nó viết theo lối gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với nhiều đối tượng đọc giả. Cuốn sách cũng mô tả chi tiết và rất cập nhật về tình hình ngân hàng đầu tư (đến 2009). Trong cuốn sách M&A được đề cập một phần vì đây là 1 nghiệp vụ lớn của ngân hàng đầu tư nhưng còn chưa sâu và không được chi tiết.

Cuốn cẩm nang này là một tài liệu tham khảo rất hữu ích đối với các cán bộ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp trong ngành tài chính Việt Nam bao gồm các cơ quan chức năng, sở giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, các nhà đầu tư có tổ chức, các giám đốc tài chính doanh nghiệp muốn tìm hiểu về hoạt động và dịch vụ ngân hàng đầu tư quốc tế.