Mời đề cử Thương vụ và Nhà tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam 2018-2019

Chương trình bình chọn nhằm tôn vinh những thương vụ M&A tiêu biểu và những người đem lại thành công cho thương vụ. Chương trình cũng giúp các doanh nghiệp, giới đầu tư đánh giá quá trình và nhìn lại xu hướng sự phát triển của thị trường Mua bán – Sáp nhập tại Việt Nam.

MỜI ĐỀ CỬ THƯƠNG VỤ VÀ NHÀ TƯ VẤN M&A TIÊU BIỂU VIỆT NAM 2018 – 2019

Trong khuôn khổ Diễn đàn M&A Việt Nam, Ban Tổ Chức triển khai chương trình Bình chọn  và Trao giải Thương vụ và nhà tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam 2018-2019.  Chương trình bình chọn nhằm tôn vinh những thương vụ M&A tiêu biểu và những người đem lại thành công cho thương vụ. Chương trình cũng giúp các doanh nghiệp, giới đầu tư đánh giá quá trình và nhìn lại xu hướng sự phát triển của thị trường Mua bán – Sáp nhập tại Việt Nam.

Diễn đàn M&A Việt Nam trân trọng mời các doanh nghiệp, các tổ chức tư vấn, các nhà nghiên cứu, những nhà quan sát thị trường cùng đề cử Thương vụ và Nhà tư vấn M&A tiêu biểu 2018 - 2019.

Danh sách những Doanh nghiệp, Thương vụ và Nhà tư vấn M&A tiêu biểu 2018 - 2019 sẽ được công bố vào ngày 01/06/2019. Đồng thời, Lễ Vinh danh những Thương vụ và Như tư vấn M&A tiêu biểu nhất sẽ được diễn ra trước hơn 500 khách mời tham dự vào Lễ Vinh Danh Deal Awards ngày 6/8/2019 tại Gem Center, TP.HCM.

-----------

Thông tin chi tiết về việc đề cử:
* Đề cử thương vụ tiêu biểu:   http://bit.ly/2uvqxLo
* Đề cử Nhà tư vấn:  http://bit.ly/2UgF2kG
* Brochure Deal Awards 2019:  https://bit.ly/2TEt67L

-----------
Diễn đàn M&A Việt Nam 2019

* Email: maf@avm.vn

* Hotline: 024.2246.6968
* Website: http://mavietnamforum.com/sukien


Công bố Deal Award 2018

tv11 

tv21
tv31
tv41
tv512
tv61
tv71

Mọi chi tiết về thông tin xin liên hệ:
BAN THƯ KÝ DIỄN ĐÀN M&A VIỆT NAM 

Điện thoại: (84-24) 2246 6968
Website: www.mavietnamforum.vn | Email: maf@avm.vn

 

BÁO ĐẦU TƯ

Điện thoại: (84-24) 38450537

Website: www.vir.com.vn, www.baodautu.vn