MAF2018

  • Khởi động Diễn đàn M&A Việt nam 2018

    Khởi động Diễn đàn M&A Việt nam 2018

    Diễn đàn M&A Việt Nam là một sự kiện thường niên dành cho cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư Việt Nam và quốc tế. Do Báo Đầu tư và AVM Vietnam phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Diễn đàn M&A Việt Nam 2018 với chủ đề “Bước ngoặt mới. Kỷ nguyên mới.” sẽ dành thời gian nhìn lại chặng đường 10 năm M&A tại Việt Nam, từ đó đánh giá về xu hướng của M&A trong các năm tiếp theo, phân tích các dòng vốn mới, cơ hội và động lực phát triển của M&A tại Việt nam. Đồng thời, sự kiện cũng là dịp kỷ niêm 10 năm Diễn đàn M&A Việt Nam đã đồng hành và kết nối các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo bước đệm cho các thương vụ M&A bạc tỷ.

1