MAF2016

  • Khởi động Diễn đàn M&A Việt nam 2016

    Khởi động Diễn đàn M&A Việt nam 2016

    Diễn đàn M&A Việt Nam là một sự kiện thường niên dành cho cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư Việt Nam và quốc tế do Báo Đầu tư và AVM Vietnam phối hợp tổ chức từ năm 2009, dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1