Luật về mua bán doanh nghiệp - Phạm Duy Nghĩa: bình luận ngắn từ góc nhìn quản trị công ty

Luật về mua bán doanh nghiệp - Phạm Duy Nghĩa: bình luận ngắn từ góc nhìn quản trị công ty

PGS, TS. PHẠM DUY NGHĨA – Khoa Luật, Đại học Kinh tế TP. HCM Mua bán và sáp nhập công ty (M&A) đã xuất hiện và có thể sẽ trở nên sôi động hơn ở nước ta, nhất là khi các nhà đầu tư từ Trung Hoa đại lục rủng rỉnh tiền bạc bắt đầu nhòm tới các nguồn tài nguyên và kênh tiêu thụ ở Việt Nam. Giúp tái cấu trúc doanh nghiệp, lưu chuyển vốn, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp có thể có lợi cho năng lực cạnh tranh quốc gia.

  • Mới đăng
  • Đọc nhiều
  • Tiêu điểm