Khởi động cuộc thi M&A Contest 2017

Nhằm khuyến khích sinh viên nâng cao khả năng tự tìm hiểu, nghiên cứu hoạt động M&A tại Việt Nam. Diễn đàn M&A Việt Nam, AVM Vietnam và Trung Tâm đào tạo Đầu tư & Kinh doanh CMAC tổ chức cuộc thi “Phân tích thương vụ M&A tại Việt Nam 2017” dành cho các bạn sinh viên khối ngành kinh tế và những người quan tâm đến M&A. Cuộc thi sẽ diễn ra từ 13/03/2017 đến 30/5/2017. Tổng kết và công bố kết quả vào 06/06/2017.


THỂ LỆ CUỘC THI

I.     

II.   ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC THAM DỰ CUỘC THI

  • Sinh viên các trường Đại học, khối ngành kinh tế hoặc những người quan tâm đến M&A trong phạm vi cả nước.
  • Tham dự cuộc thi bằng các case study - phân tích và bình luận về những thương vụ M&A tại Việt Nam, hoặc phân tích chiến lược M&A của doanh nghiệp.
  • Bài viết phải có tính mới, các công trình nghiên cứu đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng không được gửi tham dự cuộc thi.

 

III. THỜI GIAN

Cuộc thi được tổ chức thành 2 vòng (Từ 13/03/2017 – 30/05/2017)

-     + Vòng 1: từ 13/03/2017 đến 15/05/2017: Gửi bài dự thi đến ban tổ chức theo địa chỉ cmac@avm.vn , Ban tổ chức sẽ chọn ra 10 bài viết xuất sắc có mặt trong vòng 2 của cuộc thi (Mỗi cá nhân có thể gửi dự thi nhiều thương vụ)

-     + Vòng 2: Từ 16/05/2017 đến 30/05/2017: 10 gương mặt xuất sắc sẽ thuyết trình về thương vụ của mình trước ban giám khảo là các chuyên gia uy tín và có kinh nghiệm về M&A.

 

IV.     QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÀI VIẾT

 

1.      Nội dung

 

●  Đối tượng phân tích

 

 -   Các thương vụ M&A tại Việt Nam đã được công bố từ 2016 đến 2017Lưu ý là thương vụ M&A bao gồm các thương vụ hợp nhất (merger), các thương vụ Mua lại (acquisition), các thương vụ thâu tóm (takeover),  thương vụ  phát hành riêng lẻ (private equity) và lựa chọn đối tác chiến lược (strategic partner) 

-  Phân tích chiến lược M&A của một doanh nghiệp cụ thể, thành công và thất bại của chiến lược, doanh nghiệp đã thực hiện từ 2 – 3 thương vụ. Trường hợp này không giới hạn thời gian của thương vụ.

●   Các bài viết cần phân tích đầy đủ về thương vụ, cũng như đánh giá và đưa ra các bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp.

●   Vui lòng xem hướng dẫn bài thi mẫu ở phần sau để xây dựng khung bài viết và thu thập tài liệu.

 

Hình thức

 

Ngôn ngữ thể hiện của công trình dự thi là tiếng Việt.

●   Công trình dự thi phải được đánh máy trên khổ giấy A4, Font Times New Roman cỡ chữ 12, dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines: lề trên 2,0 cm; lề dưới 2,0 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2 cm, số thứ tự của trang in ở chính giữa trang, phía trên. 

●    Công trình dự thi được gửi bằng bản mềm (soft copy), gửi cùng các tài liệu tham khảo bản mềm để check nguồn thông tin tham khảo.

 

V.     CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

 

Bài viết nghiên cứu thương vụ M&A tham dự cuộc thi được đánh giá theo 4 nội dung với thang điểm tối đa như sau:

  1. Chất lượng phân tích và đề xuất                                    30 điểm
  2. Chất lượng tài liệu tham khảo                                        30 điểm
  3. Cách trình bày bài viết                                                   20 điểm
  4. Thuyết trình                                                                  20 điểm

Tổng cộng điểm đánh giá bài viết  tối đa là 100 điểm. Chỉ danh sách ngắn (short list) các bài dự thi đạt tiêu chuẩn mới có thể đủ điều kiện thi thuyết trình.

VI.   CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 

-        01 giải nhất: trị giá 20.000.000 VND

bao gồm (tiền thưởng 2.000.000 VND + 01 vé tham dự khóa đào tạo M&A quốc tế  +  Diễn đàn M&A trị giá 18.000.000 VND)

-        02 giải nhì: trị giá 5.000.000 VNĐ

bao gồm (tiền thưởng 1.000.000 VND, 01 vé Diễn Đàn M&A Việt Nam vào 8/2017 trị giá 4.000.000 VND)

-        03 giải ba:  1.000.000 VND

bao gồm (tiền thưởng và tài liệu, ấn phẩm Diễn đàn M&A)

 

PHỤ LỤC I

 

MẪU ĐỀ CƯƠNG MỘT CASE STUDY

 

I.                   Giới thiệu chung

-                      Tổng quan về ngành của công ty mục tiêu

-                      Giới thiệu công ty bán

-                      Giới thiệu công ty mua

II.               Quá trình thực hiện thương vụ

-                      Bối cảnh ngành và nguyên nhân xảy ra thương vụ

-                      Diễn biến và động thái của bên mua

III.            Đánh giá thương vụ

-                      Đánh giá tính chất thương vụ

-                      Dự báo hậu M&A đối với bên mua, bên bán và công ty

-                      Khuyến nghị : bài học gì rút ra

Phụ lục - thực hiện

-         Thông  tin ngắn về bên mua (vốn điều lệ, cơ cấu vốn, doanh thu – lợi nhuận 3 năm, giá cổ phiếu)

-         Thông tin ngắn về Bên bán 

-         Thông tin ngắn về công ty mục tiêu

-         Đồ thị ( giá cổ phiếu, thị phần, doanh thu lợi nhuận)

-         Bảng tổng hợp quá trình thương vụ

Phụ lục – tham khảo

-         Các báo cáo về ngành, về phân tích cổ phiếu công ty

-         Bản cáo bạch 02 công ty

-         Báo cáo tài chính thời điểm trước và sau thương vụ

-         Báo cáo riêng về thương vụ

-         Bản công bố thông tin hoặc tin về thương vụ