Hiệp sĩ trắng - thuật ngữ liên quan đến thâu tóm công ty

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A – Merger & Acquisition) về bản chất là quá trình hợp nhất hai hay nhiều doanh nghiệp để tạo thành 1 doanh nghiệp. Đối với giao dịch mua bán, quá trình đàm phán không nhất thiết phải được diễn ra.Các giao dịch mua bán doanh nghiệp thường được thực hiện thông qua mua cổ phiếu của doanh nghiệp mục tiêu. Một giao dịch mua bán có thể phân chia thành giao dịch thân thiện (friendly) hay thôn tính thù nghịch (hostile takeover).

Cách tốt nhất để doanh nghiệp tự bảo vệ mình khỏi các cuộc thôn tính thù nghịch chính là tự nâng caokhả năng quản lý hiệu quả, do đó làm tăng giá tri doanh nghiệp, làm giảm tính hấp dẫn về giá. Ngoài ra doanh nghiệp còn có thể áp dụng một số biện pháp làm giảm tính hấp dẫn bị thâu tóm, trong đó có hiệp sỹ trắng

White knight (Tiếng việt: Hiệp sĩ trắng) là một thuật ngữ trong thâu tóm và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) chỉ một tổ chức, công ty hoặc cá nhân có kế hoạch để giúp đỡ tổ chức, công ty hoặc cá nhân khác đang là mục tiêu của một vụ thâu tóm thù địch (hostile takeover).

ói cách khác, hiệp sĩ trắng là một công ty thứ 3 đóng vai trò là người mua thân thiện, được sự chào đón của công ty mục tiêu hơn công ty đi thâu tóm. Việc hiệp sĩ trắng tiếp quản công ty mục tiêu sẽ giúp cho công ty đó tránh được sự quản lý của bên thâu tóm thù địch.

Chẳng hạn, khi Microsoft đưa ra lời đề nghị mua Yahoo với giá $31/CP năm 2008, Yahoo đã không đồng ý với yêu cầu này và có viện đến sự trợ giúp của bên thứ ba là tập đoàn News Corp. và Google. Khi đó, nếu News Corp. hoặc Google tham gia thương vụ và giành quyền kiểm soát Yahoo sẽ giúp Yahoo tránh được việc bị Microsoft mua lại, họ sẽ đóng vai trò là hiệp sĩ trắng.