HHC: Hai cá nhân chi khoảng 562 tỷ đồng nắm gần 75% vốn

Sau khi Vinataba thông báo thoái 51% vốn HHC thì tại đây xuất hiện hai cổ đông lớn cá nhân với tỷ lệ nắm giữ gần 75% vốn, tương ứng hai vị này phải chi ra khoảng 562 tỷ đồng.

Tại ngày 17 và 22/03, giá cổ phiếu HHC đóng cửa ở mức 39,800 đồng/cp và 48,600 đồng/cp. Như vậy, để nắm được lượng cổ phiếu trên, bà Nguyễn Thị Duyên phải chi ra khoảng 406 tỷ đồng, còn ông Vũ Hải là 155 tỷ đồng.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Duyên

- Mã chứng khoán: HHC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 8,367,600 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8,367,600 CP

- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 50.94%

- Ngày trở thành cổ đông lớn: 22/03/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Hải

- Mã chứng khoán: HHC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3,900,000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,900,000 CP

- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 23.74%

- Ngày trở thành cổ đông lớn: 17/03/2017./
                                                                                                                      vietstock.vn