GMD chi thêm gần 265 tỷ đồng tăng vốn cho Gemadept Logistics Holding

Ngày 17/10, HĐQT CTCP Gemadept (HOSE: GMD) đã quyết định tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Gemadept Logistics Holding.

Theo đó, GMD sẽ tăng thêm 264.9 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ Gemadept Logistics Holding từ 1.56 tỷ đồng lên 266.5 tỷ đồng. Đây là công ty 100% vốn thuộc GMD.

Trong khi trước đó, ngày 01/10, GMD đã ký hợp đồng chuyển nhượng 50.9% vốn tại Gemadept Logistics Holding cho CJ Logistics Corporation. Sau giao dịch, GMD còn nắm giữ 49.1% vốn tại đơn vị này.

Thái Hương

FILI