Giới thiệu sách

 • Phát hành DVD

  Phát hành DVD "Làn sóng M&A thứ hai"

  DVD Diễn đàn Việt Nam M&A 2014 chính thức được phát hành từ ngày 18.9.2014

 • Bầu trời không chỉ có màu xanh

  Bầu trời không chỉ có màu xanh

  Cuốn sách tự truyện của tác giả Lý Quý Trung, người sáng lập thương hiệu Phở 24. Tác giả đã kể về quá trình kinh doanh Phở 24 từ những ngày đầu đến thời điểm thực hiện thương vụ chuyển nhượng.

 • Đi tìm giá trị cộng hưởng

  Đi tìm giá trị cộng hưởng

  Trên thế giới, M&A là một hoạt động phổ biến trong kinh doanh của các doanh nghiệp và nhà đầu tư; hàng năm giá trị giao dịch M&A theo số liệu thống kê của Thomson Reuters đạt mức trên 3.000 tỷ USD.

 • M&A – những bước đường thành công

  Cuốn sách cung cấp cách thức tiếp cận đúng đắn trong việc mua lại. Đây là một tài liệu tham khảo tốt cho các công ty đang muốn thực hiện M&A như một công cụ cho chiến lược tăng trưởng của mình.

 • M&A ở Việt Nam – hướng dẫn cơ bản dành cho bên bán (2011)

  Tại Việt Nam, đa phần Bên Mua là các nhà đầu tư nước ngoài có đầy kinh nghiệm trong tổ chức, thực hiện giao dịch M&A trong khi Bên Bán thường là bán lần đầu tiên và nhiều khi là lần duy nhất

 • M&A từ A-Z (2006)

  Ngay từ tên của cuốn sách đã nhấn mạnh vào tính toàn diện của cuốn sách đề cập đến hầu hết tất cả các vấn đề trong M&A.

 • Ngân hàng đầu tư

  Ngân hàng đầu tư

  Tại Việt Nam, tuy ngân hàng đầu tư còn là một khái niệm mới mẻ, song đã xuất hiện một số công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ với các hoạt động phôi thai theo hướng các nghiệp vụ của ngân hàng đầu tư. Đồng thời, một số ngân hàng thương mại lớn cũng đang trong quá trình chuyển đổi sang mô hình tập đoàn tài chính, trong đó có chú trọng đẩy mạnh phát triển mảng ngân hàng đầu tư. Đây là sự phát triển tất yếu mà các nước phát triển đã trải qua và là một định hướng đúng của nền kinh tế.

 • Cẩm nang hướng dẫn M&A

  Cẩm nang hướng dẫn M&A

  Cuốn Cẩm nang hướng dẫn mua lại và sáp nhập cung cấp cho các nhà điều hành, các nhà quản lý và các giám sát viên sự chỉ dẫn cũng như những công cụ cần thiết để nhìn nhận qui trình M&A qua mọi cấp độ trong tổ chức

 • M&A thông minh

  M&A thông minh

  M&A Thông minh là cuốn sách đầu tiên mang lại cho bạn đọc cái nhìn xuyên suốt, hệ thống về một thương vụ M&A để từ đó tìm ra những giai đoạn nào trong cả quy trình cần có sự tham gia của tình báo doanh nghiệp nhằm đạt được những kết quả như mong đợi

 • M&A căn bản

  Mua bán và sáp nhập (M&A) là một chiến lược mở rộng và phát triển hữu hiệu đối với nhiều doanh nghiệp.

1