Giá trị các thương vụ M&A toàn cầu cao nhất trong 4 năm

Giá trị các thương vụ M&A lên tới 934,3 tỷ USD kể từ đầu năm 2011 đến nay,cao nhất từ năm 2007 khi giá trị giao dịch đạt 1.310 tỷ USD

Công ty cung cấp dữ liệu Dealogic cho biết,giá trị các thương vụ mua bán sáp nhập toàn cầu đã tăng mạnh mẽ trong năm nay lên 934,3 tỷ USD,cao nhất trong 4 năm. Trong cùng kì năm 2007, giá trị giao dịch M&A cũng chỉ đạt 227 tỷ USD.

Tính từ đầu tháng 4 năm nay, giá trị các thương vụ tăng lên 117 tỷ USD, trong đó có 6 vụ M&A có giá trị lên 5 tỷ USD.

Quy mô giao dịch M&A trung bình trong tháng 4, 2011 là 262 triệu USD, là mức trung bình hàng tháng cao nhất kể từ tháng 5/2007 khi giá trị giao dịch trung bình ở mức 264 triệu USD.

Morgan Stanley dẫn đầu hoạt động M&A trong tháng 4 năm 2011 với giá trị giao dịch lên tới 40,7 tỷ USD, sau đó là Lazard với 32,9 tỷ USD.