Due Diligence quyết định thành bại trong M&A

Due Diligence - Rà soát đặc biệt, là một hoạt động quan trọng trong cấu trúc một thương vụ M&A.

Làm thế nào để doanh nghiệp đưa ra mức kì vọng thực để để dẫn tới thành công của các thương vụ? Phần lớn các thương vụ M&A (65%) diễn ra bị thất bại, đặc biệt là thương vụ M&A đối với các đối tác nước ngoài và nguyên nhân của nó là việc không thống nhất trong định giá xác định giá trị của công ty hoặc đánh giá, rà soát không được cẩn thận và chính xác. Hoạt động rà soát đặc biệt do đó được xem là hoạt động hết sức quan trọng, quyết định sự thành công của một thương vụ.

Nguyên nhân cơ bản chung dẫn đến sự thất bại của một giao dịch Mua bán-Sáp nhập đó là: sự thiếu thông tin của các bên về doanh nghiệp - đối tượng của hoạt động M&A. Khi xúc tiến một hoạt động M&A, ít nhất có ba câu hỏi mà các bên cần quan tâm, đó là: Mua bán cái gì? Giá bao nhiêu? Trình tự mua bán và thủ tục như thế nào?  Để trả lời cho các câu hỏi đó, các bên, đặc biệt là bên mua, cần đầy đủ thông tin. Đó là cơ sở cho việc:”Rà soát đặc biệt”(Due Diligence). Việc rà soát đặc biệt này có nhiệm vụ nhận diện các rủi ro có thể có trong vụ M&A và từ đó tìm ra các giải pháp hạn chế rủi ro này.

Quá trình ”Rà soát đặc biệt”(Due Diligence) này sẽ cung cấp những số liệu chính xác nhất về hoạt động, hiệu quả của doanh nghiệp, để bên mua xác định giá trị của doanh nghiệp, nhận diện những rủi ro hiển hiện hoặc tiềm ẩn. Về khía cạnh thương mại, chúng ta có rà soát đặc biệt về thương mại (Commercial Due Diligence - CDD). CDD khảo sát thị trường, vị thế cạnh tranh và triển vọng của doanh nghiệp trên thị trường.

Nếu CDD chú ý đến các tác động bên ngoài thì rà soát đặc biệt về tài chính (Financial Due Diligence - FDD), quan tâm đến tài chính nội bộ của doanh nghiệp mục tiêu, như vốn chủ sở hữu, vốn  vay, nợ phải thu, nợ phải trả, các dòng tiền.

Nắm giữ một vai trò không thể thiếu là rà soát đặc biệt về pháp lý (Legal Due Diligence - LDD). LDD là dạng điều tra thường gặp nhất và cũng là một dịch vụ quen thuộc trong một vụ M&A. LDD đưa ra những cảnh báo về tính khả thi trong lĩnh vực pháp lý của giao dịch M&A.

KHÓA ĐÀO TẠO CAO CẤP M&A: 
Due Diligence (Rà soát đặc biệt) trong thương vụ M&A
Thời gian: 21-22/11/2014 tại TP Hồ Chí Minh
Giáng viên: Gs. Ts Christopher Kummer (IMAA)
Giảng viên khách mời:
- Ông Oliver Massmann (Partner - Duane Morris) - Legal DD
- Ông Tiong Hooi Ong(PwC) - Financial and Tax DD

Liên hệ đăng kí khóa học:
Trung tâm Đào tạo Đầu tư CMAC
Ms Nguyễn Hoài Thu - Phụ trách Đào tạo - 0947 335 498
Email: thu.nguyen@avm.vn