Điều chuyển Mobifone về Bộ TT&TT

Trong năm 2014, Bộ TT&TT phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Mobifone để tổ chức triển khai.

hủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định số 888/QĐ-TTg phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT giai đoạn 2014 - 2015. 

Nội dung được quan tâm nhất và được dư luận mổ xẻ trong suốt 1 năm trở lại đây là vấn đề tách Mobifone khỏi VNPT.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị về Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm Mobifone, Bưu điện Trung ương, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Bộ TT&TT sẽ ra quyết định điều chuyển các đơn vị này.

Ngoài ra, các bệnh viên đa khoa, bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng tại Hà Nội, Hải Phòng, Tp.HCM, các trường trung học Bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tại Hà Nam, Tiền Giang, Thái Nguyên được điều chuyển về các địa phương quản lý. 

Vinaphone được VNPT giữ lại và tổ chức lại hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong quý 3/2014, Bộ TT&TT trình Chính phủ dự thảo Nghị định về điều lệ tổ chức và hoạt động của VNPT cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển các năm 2014 - 2015, chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. 

Trong năm 2014, Bộ TT&TT phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Mobifone để tổ chức triển khai.