Đào tạo: Due Diligence trong M&A | 21/11/2014

Tiếp theo các khóa đào tạo chiến lược M&A đã được tổ chức thành công tại Việt nam từ năm 2010 đến nay, vào ngày 21 - 22/11/2014 tại TP.HCM, Diễn đàn M&A Việt nam và IMAA Thụy sỹ sẽ tổ chức Khóa đào tạo chuyên sâu "Due Diligence - Rà soát đặc biệt trong M&A" với sự giảng dạy của TS Christopher Kummer, chủ tịch IMAA.


KHÓA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ: DUE DILIGENCE TRONG GIAO DỊCH M&A
Địa điểm:   TP.HCM  |    NGÀY 21 - 22/11/2014
Giảng viên: TS Christopher Kummer - Chủ tịch IMAA Thụy sỹ

IMG0254

Nguyên nhân cơ bản chung dẫn đến sự thất bại của một giao dịch Mua bán-Sáp nhập đó là: sự thiếu thông tin của các bên về doanh nghiệp - đối tượng của hoạt động M&A. Khi xúc tiến một hoạt động M&A, ít nhất có ba câu hỏi mà các bên cần quan tâm, đó là: Mua bán cái gì? Giá bao nhiêu? Trình tự mua bán và thủ tục như thế nào?  Để trả lời cho các câu hỏi đó, các bên, đặc biệt là bên mua, cần đầy đủ thông tin. Đó là cơ sở cho
việc:”Rà soát đặc biệt”(Due Diligence). Việc rà soát đặc biệt này có nhiệm vụ nhận diện các rủi ro có thể có trong vụ M&A và từ đó tìm ra các giải pháp hạn chế rủi ro này.

Quá trình
”Rà soát đặc biệt”(Due Diligence) này sẽ cung cấp những số liệu chính xác nhất về hoạt động, hiệu quả của doanh nghiệp, để bên mua xác định giá trị của doanh nghiệp, nhận diện những rủi ro hiển hiện hoặc tiềm ẩn. 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quy trình M&A, rà soát đặc biệt (due diligence), đàm phán và ra quyết định trong thương vụ M&A. Khóa học được thiết kế chuyên sâu cho Lãnh đạo Doanh nghiệp, Chuyên gia M&A, các Cán bộ tư vấn M&A. Ngoài ra, học viên cũng sẽ có cơ hội tiếp cận tổng quát tình hình về hoạt động Rà soát đặc biệt với các khách mời là chuyên gia quốc tế với kinh nghiệm thực tiễn khi tư vấn cho các doanh nghiệp có thương vụ M&A tại Việt Nam.

Tham gia khóa học, các học viên sẽ:

+ Có cái nhìn tổng quan về thị trường và giao dịch M&A;
+ Hiểu và tự xây dựng cấu trúc giao dịch M&A;
+ Nắm được những nhân tố ảnh hưởng tới việc rà soát đặc biệt trong M&A;
+ Xác định phương pháp và kỹ thuật rà soát trong M&A.
+ Đàm phán và ra quyết định mua bán công ty
 

 ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
+ Lãnh đạo cấp cao và cấp trung của các doanh nghiệp (Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Giám đốc Đầu tư, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Chiến lược…).
+ Các cán bộ tư vấn M&A (luật, ngân hàng đầu tư, chứng khoán, kiểm toán, môi giới).

Khóa đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Anh, và có hỗ trợ phiên dịch
Thông tin về Viện IMAA và giảng viên, vui lòng truy cập:  www.imaa-institute.org

PHÍ THAM DỰ 

Học phí:  13.500.000 VNĐ/ Học viên  bao gồm:

- Tham dự toàn bộ khóa học và tài liệu khóa học

- Chứng chỉ quốc tế Advance M&A Training Course do IMAA cấp

- Ăn trưa và networking tại khóa học.

- 01 Bộ tài liệu Diễn đàn M&A Vietnam 2014

Chính sách đăng ký sớm và đăng ký nhóm:

- Giảm 15% cho học viên đăng ký trước ngày 30/10/2014.

- Ưu đãi phí tham dự cho cho đăng ký nhóm từ 03 học viên trở lên. 

 

Liên hệ:

Ms Hoài Thu - Phụ trách đào tạo

Diễn đàn M&A Việt Nam  |  www.mavietnamforum.com

A: P1706, 535 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | T: (84-4) 2246 6968
M: 0947 335 498   | E
thu.nguyen@avm.vn | Wwww.maf.vn