Danh sách 63 công ty VNPT phải thoái toàn bộ vốn

Trong quyết định tái cơ cấu tập đoàn VNPT vừa được công bố, 63 công ty do VNPT đang sở hữu một phần vốn sẽ phải thoái vốn toàn bộ. Tuy nhiên lộ trình thoái vốn chi tiết chưa được tiết lộ.

vnptexitljpp