Công ty cổ phần Stoxplus

StoxPlus, cổ đông chiến lược của Nikkei Inc. và QUICK Corp. (Nhật Bản), tự hào là doanh nghiệp tiên phong trong cung cấp dịch vụ thông tin tài chính và kinh tế ở Việt Nam.


StoxPlus, cổ đông chiến lược của Nikkei Inc. và QUICK Corp. (Nhật Bản), tự hào là doanh nghiệp tiên phong trong cung cấp dịch vụ thông tin tài chính và kinh tế ở Việt Nam. Chúng tôi cung cấp những công cụ tổng hợp để hỗ trợ nhà đầu tư như phần mềm FiinPro, cổng Thông tin doanh nghiệp BiinForm, báo cáo nghiên cứu  Doanh nghiệp và báo cáo Ngành. Khách hàng chủ yếu của chúng tôi là những công ty chứng khoán, quản lý quỹ, ngân hàng, bảo hiểm, tổ chức tài chính và đầu tư, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tổ chức phi chính phủ,  và cả các nhà đầu tư chúng khoán cá nhân trong ngoài nước.
 

StoxPlus là đơn vị dẫn đầu trong dịch vụ cung cấp thông tin cho các tổ chức tài chính ở Việt Nam từ năm 2008. Hiện đang hợp tác với Nikkei Inc, và QUICK Corp. (Nhật Bản), StoxPlus là doanh nghiệp đầu tiên phát triển phần mềm  hỗ trợ nhà đầu tư FiinPro với mục tiêu phục vụ hàng nghìn  tổ chức tài chính và nhà đầu tư chuyên nghiệp.
 

Phòng Nghiên cứu của StoxPlus là một trong những đơn vị nghiên cứu độc lập đầu tiên tại Việt Nam, tập trung chuyên sâu về nghiên cứu gia nhập thị trường cho các đơn vị quốc tê khi muốn tham gia đầu tư vào Việt Nam.
 

CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC

2 1

              NIKKEI INC.                                                                    QUICK CORPORATION

 

4ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

   3 

                        NIKKEI-R

ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA VIỆT NAM

 

Head Office

5th Floor, Indovina Bank Building, 36 Hoang Cau Street, Hanoi, Vietnam

Tel: (84-4) 3 562 6962

Fax: (84-4) 3 562 5055

Email: stoxplus@stoxplus.com

 

Ho Chi Minh City Branch

20th Floor, AB Tower, 76A Le Lai Street, District 1, HCM City, Vietnam

Tel: (84-8) 3823 3485

Fax: (84-8) 3827 3068

Email: stoxplus@stoxplus.com