Các dạng thức M&A

M&A có một quy trình khá phức tạp với nhiều giai đoạn khác nhau. Quy trình M&A rất chi tiết cho các bên và được ngân hàng đầu tư tư vấn rất chi tiết. tuy nhiên trong phạm vi kiến thức về cơ bản M&A chia làm 3 giai đoạn là

 

Pha trước giao dịch Pha giao dịch

Pha hợp nhất

Hoạch định chiến lược

Xác định kỳ vọng

Chuẩn bị nguồn lực

            Kế hoạch lộ trình

Liên hệ và sàng lọc

Thẩm định mục tiêu

Giao dịch

            Kết thúc giao dịch

Các khía cạnh hợp nhất

Tiến hành hợp nhất

             Kiểm soát sau hợp nhất

Bùi Gia Tuấn