Khóa M&A 2019

Khóa M&A 2019

Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Quản trị chiến lược và Quản trị thương vụ M&A, Chiến lược đàm phán và quản trị hậu M&A cho Lãnh đạo Doanh nghiệp, Chuyên gia M&A, các Cán bộ tư vấn M&A. Ngoài ra, học viên cũng sẽ có cơ hội tiếp cận tổng quát tình hình và các xu hướng M&A Việt Nam và quốc tế thông qua việc tham dự Hội thảo M&A Việt Nam 2019

  • Mới đăng
  • Đọc nhiều
  • Tiêu điểm