Anco được chọn là nhà đầu tư chiến lược của Vissan

(NDH) Giá đấu mà Anco đưa ra là 126.000 đồng/cp, trong khi CJ đặt giá 120.600 đồng/cp.Sáng nay (24/3), Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) tổ chức phiên đấu giá 11,33 triệu cổ phần, tương đương 14% vốn điều lệ cho các nhà đầu tư chiến lược.

Theo đó, Anco đã trở thành nhà đầu tư chiến lược của Vissan với mức giá đấu thành công cao nhất là 126.000 đồng/cp. Tổng số tiền mà Anco phải chi là 1.427 tỷ đồng, cao hơn mức giá đấu mà CJ bỏ thầu (120.600 đồng/cp). Proconco đưa ra giá đấu 125.000 đồng/cp.

Ngày 7/3 vừa qua, Vissan cũng thực hiện phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng, giá đấu bình quân 80.053 đồng/cổ phần.

Để có thể trở thành nhà đầu tư chiến lược của Vissan, tổ chức cần thỏa mãn các tiêu chí bao gồm thời gian hoạt động tối thiểu 5 năm, có chức năng, ngành nghề kinh doanh phù hợp với Vissan.

Vốn chủ sở hữu tại niên độ tài chính năm 2015 tối thiểu 1.000 tỷ đồng (trong trường hợp NĐT nước ngoài tỷ giá quy đổi tính vào ngày đăng ký tham gia ). Tổ chức không lỗ trong 3 năm 2012- 2014 và không có lỗ lũy kế tính tới 30/9/2015. Hoạt động kinh doanh không vi phạm pháp luật, không nợ thuế và cam kết gắn bó với Vissan không dưới 5 năm. Tổng nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu không vượt quá 1,5 lần.

Đồng thời, Vissan yêu cầu đối tác có uy tín, kinh nghiệm, năng lực nhằm mục đích tạo nên giá trị cộng hưởng với Vissan để cùng xây dựng chuỗi 3F Feed- Farrm- Food “Từ trang trại đến bàn ăn”.


Khổng Chiêm